اکانت متروکه

1 کالا

اکانت هایی که یا قانونی هستند (تغییر ایمیل ) ویا صاحب آنها برای مدت طولانی اکانت را ترک کرده و اصطلاحا اکانت متروکه است .